Pure Water

Clean and Refreshing Swimming

At Master Spas, we want you to spend more time enjoying our products and less time taking care of them. That's why, over a decade ago, we developed the exclusive and patented EcoPur® System.

Taking a hint or two from Mother Nature, the EcoPur® System incorporates a specific blend of minerals into one of the filters in your swim spa. As the water rushes into, over, and through the EcoPur® filter it is not only filtering large contaminants from the water.

  • EcoPur water purification
  • Mast3rPur Water filtration

The water is also absorbing the special blend of minerals, including copper (Cu) and Zinc (Zn), which create an electro-chemical reaction that eliminates most microorganisms and removes heavy metals from the water, resulting in sparkling water that feels softer and doesn’t have the harsh chemical smells associated with normal systems.

Ozone System: Every H2X Swim Spa by Master Spas also features an advanced Ozone system that kills pathogens and microorganisms, destroys organic materials, and oxidizes non-organic contaminants to keep your water clean and refreshing every time you use your swim spa.

Mast3rPur Water filtration

Mast3rPur™ Water Management System: Synergia połączenia trzech sprawdzonych naturalnych środków odkażających zapewnia jakość wody i opieki nad spa ogrodowym (jacuzzi) na poziomie niespotykanym w żadnej firmie i dotyczy to również tych stosujących elektrolizę soli. Dodatkowo, system filtracji Mast3rPur ™ znacznie redukuje wysokie zużycie chemikaliów, takich jak chlor odpowiedzialny za usuwanie wielu metali ciężkich oraz chloraminy, które nadają wodzie krystaliczny wygląd, świeży zapach oraz jedwabistą strukturę w dotyku. Jest to kolejne innowacyjne zastosowanie prezentujące korzyści dostępne tylko przez urządzenia firmy Master Spas.

Ozone

Kiedy absorbowany jest w wodzie, ozon zabija patogeny i drobnoustroje, niszczy organizmy i utlenia zanieczyszczenia nieorganiczne.

UV-C Light

Kiedy bakteriobójcze światło UV-C jest narażone na kontakt z wodą następuje dezaktywacja mikroorganizmów i rozkład chloramin.

Copper and Zinc

Unikalne połączenie miedzi i cynku w opatentowanych filtrach ECOPUR ® tworzą reakcję elektro-chemiczną w celu wyeliminowania wielu mikroorganizmów i i usuwania metali ciężkich, takich jak ołów czy rtęć.

Każdy z tych trzech elementów jest sprawdzonym i skutecznym narzędziem filtracji wody, ale gdy są one połączone, ich synergia sprawia, że są one jeszcze bardziej skuteczne w wyniku reakcji chemicznej znanej jako zaawansowany proces utleniania (AOP). AOP jest procesem lepszym od innych, ponieważ produkuje potężne rodniki hydroksylowe, które maksymalizują dezynfekują i redukują nadmiar chloraminy szybko i skutecznie. Czystość, świeżość, oraz woda wyczuwalnie lepsza jest teraz w zasięgu ręki ... wyłącznie w firmie Master Spas.

Czy wiedziałeś że...


Siedzenie w wodzie i zanużenie aż po szyje wspomaga pracę układu krążenia?

Skontaktuj się z dealerem